Voorwaarden

Algemene gebruikersvoorwaarden Auto Inkoop Scheffer

Lees deze voorwaarden alstublieft aandachtig, voordat u gebruikmaakt van de website en diensten van Auto Company Scheffer. Door het gebruik van onze website of onze diensten, verklaart u dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en hieraan gebonden bent.

§ 1 Algemene zaken en contract

(1) De internetsite www.kapotteautoverkopen-nl.nl is een website, die eigendom is van en beheerd wordt door Auto Company Scheffer, gevestigd te Stationsweg 6, 3764 CJ Soest (hierna “Auto Company Scheffer” of “Wij”). Met deze website willen wij consumenten en andere bezoekers (hierna “gebruiker”) over onze website en diensten informeren.
(2) Onze website biedt gebruikers de mogelijkheid om bepaalde voertuiggegevens in te vullen, om vervolgens een taxatie van hun voertuig te krijgen. De taxatie is geheel vrijblijvend.
(3) De huidige algemene voorwaarden (hierna “AGV”) gelden voor het gebruik van onze website en diensten. Deze AGV zijn bindend en worden in elk geval gehanteerd. Wij behouden ons het recht voor om deze AGV op elk moment en zonder het noemen van redenen te veranderen.

§ 2 Taxatie

(1) Onze website biedt gebruikers de mogelijkheid om bepaalde voertuiggegevens in te vullen, om vervolgens een taxatie van hun voertuig te krijgen. De taxatie dient slechts als informatie over een mogelijke verkoopprijs voor het voertuig.
(2) De taxatie van onze website vormt geen bindend koopaanbod van Auto Company Scheffer, noch een bindend verkoopsbod van de eigenaar van het voertuig.
(3) Een aankoop van een voertuig door Auto Company Scheffer of een affiliate vindt in regel pas plaats na de beoordeling van het voertuig door een van onze experts op de locatie van ons bedrijf of elders op een afgesproken locatie in Nederland.
(4) Iedere taxatie, die online wordt verkregen of aan de gebruiker wordt meegedeeld, hetzij telefonisch, hetzij via e-mail, whatsapp of sms, is gebaseerd op de door de gebruiker ingevoerde of telefonisch doorgegeven gegevens van het voertuig.

§ 3 Gebruikersrechten

(1) Gebruikers hebben in het kader van deze gebruikersvoorwaarden het recht om een kopie te maken van de taxatie, die door Auto Company Scheffer is samengesteld.
(2) Het gebruik is uitsluitend toegestaan voor individueel en niet-commerciële doeleinden. Gebruikers mogen de online gegevens noch volledig, noch gedeeltelijk voor de opbouw van een eigen database in iedere mediale vorm en/of voor commerciële doeleinden te gebruiken.
(3) Het is verboden ongepast gebruik te maken van onze diensten en ons hierbij te belemmeren.
(4) Gebruikers mogen zonder onze schriftelijke toestemming geen onderdelen van onze diensten extraheren en/of hergebruiken. In het bijzonder mogen gebruikers zonder de schriftelijke toestemming van Auto Company Scheffer geen data mining, geen robots of vergelijkbare dataverzamelaars gebruiken, om alle wezenlijke onderdelen van onze diensten voor hergebruik te extraheren.
(5) De integratie of andere verbinding in onze dienstverlening, zonder schriftelijke toestemming van Auto Company Scheffer is niet toegestaan.
(6) Presentatie en functionaliteit van onze diensten kunnen verschillen per apparaat – bijvoorbeeld via de internetsite op een pc, of via een tablet of mobiele telefoon. Het ligt aan de techniek in hoeverre u gebruik kunt maken van de functies van onze website, en wij zijn hiervoor niet aansprakelijk.
(7) De gebruiker verleent Auto Company Scheffer het onbeperkte en overdraagbare recht om de inhoud, die de gebruiker aan Auto Company Scheffer overgedragen heeft, zoals voertuiggegevens en foto’s, in het kader van de taxatie van een voertuig in de vestiging van Auto Company Scheffer of elders op een afgesproken locatie in Nederland, online en offline te gebruiken.

§ 4 Vrijwaring

(1) Wij staan niet garant voor de technische werking van de website zonder mankementen, met name niet voor de constante en ononderbroken beschikbaarheid van de website of voor de correcte weergave door de van de gebruiker ingevoerde inhoud.
(2) In het geval dat het aanbod niet aankomt kan de gebruiker contact opnemen met onze klantenservice via autoinkoopcompany@gmail.com.

§ 5 Privacybeleid

(1) De bescherming van persoonsgegevens en de privésfeer van de gebruiker van onze website worden erg serieus genomen. Om een maximale bescherming te handhaven, is het voor ons vanzelfsprekend dat wij aan alle wettelijke voorschriften op het gebied van gegevensbescherming voldoen.
(2) Verantwoordelijke instantie en dienstverlener is Auto Company Scheffer, Stationsweg 6, 3764 CJ Soest. U kunt voor alle vragen, wat betreft het privacybeleid, terecht bij Auto Company Scheffer. Het beste per email naar autoinkoopcompany@gmail.com.
(3) Persoonsgegevens zijn gegevens, waar een gebruiker individueel invloed op kan hebben. Daarbij hoort bijvoorbeeld het e-mail adres of telefoonnummer. Via onze website verzamelen wij persoonlijke gegevens, wanneer de gebruiker deze aan ons verstrekt. In het kader van de taxatie van een voertuig is dit het geval.
(4) Wij gebruiken deze informatie, voor zover dit nodig is om onze diensten te verlenen aan de gebruiker. Commercieel gebruik van de gegevens gebeurt uitsluitend met het oog op zelfpromotie (inclusief de aanbevelingsreclame) door ons of door ons ingeschakelde bedrijven. Uw e-mail adres gebruiken wij alleen in het kader van de taxatie en de eventuele afhandeling van de verkoop van uw voertuig aan Auto Company Scheffer.
(5) U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw e- mail adres en uw telefoonnummer, zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. U kunt uw bezwaar of intrekking van toestemming sturen naar: autoinkoopcompany@gmail.com.
Zie verder het Privacybeleid

§ 6 Aansprakelijkheidsbeperking

(1) We proberen er altijd voor te zorgen, dat de diensten van Auto Company Scheffer zonder storingen en foutloos beschikbaar zijn. Doordat wij afhankelijk zijn van het internet kan dit helaas niet gegarandeerd worden. Ook uw toegang tot onze website kan onderbroken worden of beperkt zijn, wegens onderhoud o.i.d. We proberen de frequentie en duur van deze storingen te beperken.
(2) In het geval van enige nalatigheid in contractuele verplichtingen, is Auto Inkoop Company niet aansprakelijk. Bovendien is Auto Inkoop Company niet aansprakelijk voor veroorzaakte schade door nalatigheid.
(4) De bovenstaande beperkingen zijn niet van toepassing op schade, als gevolg van gezondheidsproblemen of dergelijke lichamelijke klachten.
(5) Voor zover de aansprakelijkheid van Auto Inkoop Company uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de werknemers, vertegenwoordigers en freelancers.
(6) De inhoud van deze website wordt met de grootste zorg samengesteld. Auto Inkoop Company neemt echter geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze inhoud. Het gebruik van online inhoud is op eigen risico.

§ 7 Auteursrecht en licenties

(1) Alle handelsmerken, logo’s, teksten, afbeeldingen en andere gegevens op onze website zijn auteursrechtelijk beschermd. De verandering, verdere verwerking en gebruik van media in alle soorten is strikt verboden. Een ander gebruik is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van ons.
(2) Het ongeoorloofde gebruik van onze informatie, zoals logo’s of handelsmerken van derden, die op onze website getoond worden, schenden onze rechten en de rechten van derden. Dit is niet toegestaan.

§ 8 Salvatorische clausule

Indien deze algemene voorwaarden ongeldig verklaard worden, blijft de geldigheid van de overige bepalingen en overeenkomsten onverlet. Er wordt geacht overeen te komen over geldige bepalingen, die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

§ 9 Toepasselijk recht, plaats van handeling en rechtelijke positie

Uitsluitend het recht van het Koninkrijk der Nederlanden geldt. Plaats van handeling en rechtelijke positie is Rechtbank Midden-Nederland.